PRODUKTI

CENTRI VODENJA

Podjetje GDB d.o.o. je vodilni regionalni ponudnik sodobnih centrov vodenja za učinkovito delovanje elektroenergetskih omrežij. Na tem področju podjetje ponuja naslednje rešitve in storitve:

 • Izvedbo distribucijskih centrov vodenja (DCV) v polni SCADA/DMS funkcionalnosti,
 • Izvedbo centrov vodenja za vodenje prenosnih omrežij v polni SCADA/EMS funkcionalnosti,
 • Izvedbo centrov vodenja za vodenje sistemov za proizvodno električne energije v kompletni SCADA/GMS funkcionalnosti,
 • Šolanje in izobraževanje naročnikovega strokovnega osebja,
 • Vzdrževanje izvedenih sistemom po načelu 24/7.

Podjetje GDB d.o.o. omenjene rešitve izvaja z implementacijo lastnih produktov, ali pa v kombinaciji s produkti vodilnih svetovnih ponudnikov reštev za centre vodenja. V okviru te dejavnosti je podjetje GDB d.o.o vzpostavilo distribucijska centra vodenja za Elektro Maribor in Elektro Gorenjska. To sta tudi edina distribucijska centra vodenja v slovenskem elektrogospodarstvu, ki sta uspešno prestala tehničnim pregled in dobila pozitivno oceno neodvisne strokovne inštitucije (Elektroinštitut Milan Vidmar).

CIM

Podjetje GDB d.o.o.je na osnovi CIM (Common Information Model) standarda razvilo svojo lastno integracijsko platformo, poimenovano WEB.CIM.Integracijska platformo, ki distributerjem električne energije omogoča večjo učinkovitost, boljšo komunikacijo ter učinkovitejše vodenje.

WEB.CIM integracijska platforma je zasnovana na IEC TC57 referenčni arhitekturi, njen podatkovni model pa je v celoti osnovan na CIM standardu. To WEB.CIM integracijski platformi omogoča, da podpira kateri koli operaterjev poslovni in tehnični model, hkrati pa omogoča izmenjavo podatkov med različnimi IT sistemi v realnem času. Vse to za operaterja predstavlja osnovo za vzpostavitev pametnega omrežja (Smart Grid).

WEB.CIM integracijska platforma podpira integracijo in izmenjevanje podatkov v realnem času, neodvisono od proizvajalcev integriranih sistemov. Tako lahko na primer WEB.CIM integracijska platforma medsebojno integrira naslednje sisteme:

 • SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – GDB-jev lastni produkt ali drugi proizvajalec
 • DMS (Distribution Management System)
 • OMS (Outage Management System) – GDB-jev lastni produkt ali drugi proizvajalec
 • Sistem za nadzor in upravljanje pametnih števcev (AMI / MDM) – GDB-jev lastni produkt ali drugi proizvajalec
 • Geografski informacijski sistem (GIS)
 • Baze tehničnih podatkov (Asset Management)
 • Sistem za upravljanje odnosov s strankami (CRM),…

Vsi uporabniški vmesniki do WEB.CIM integracijske platforme temeljijo na spletnem dostopu.

SMART GRID

GDB d.o.o. ponuja kompletno rešitev za nadzor in upravljanje pametnih števcev električne energije (AMI / MDM). Programska oprema sistema je zasnovana na odprti arhitekturi, kar omogoča komunikacijo s števci različnih proizvajalcev in s tem uporabniku zagotavlja neodvisnost od posameznega ponudnika števcev. GDB-jev sistem za nadzor in upravljanje pametnih števcev električne energije omogoča med drugim naslednje funkcionalnosti:

WEB.CIM integracijska platforma je zasnovana na IEC TC57 referenčni arhitekturi, njen podatkovni model pa je v celoti osnovan na CIM standardu. To WEB.CIM integracijski platformi omogoča, da podpira kateri koli operaterjev poslovni in tehnični model, hkrati pa omogoča izmenjavo podatkov med različnimi IT sistemi v realnem času. Vse to za operaterja predstavlja osnovo za vzpostavitev pametnega omrežja (Smart Grid).

WEB.CIM integracijska platforma podpira integracijo in izmenjevanje podatkov v realnem času, neodvisono od proizvjalacev integriranih sistemov. Tako lahko na primer WEB.CIM integracijska platform medsebojno integrira naslednje sisteme:

  • Krmiljenje konice,
  • Dinamično tarifiranje,
  • Daljinski nadzor porabnikov,
  • Dogovorjen zmanjšan odjem (Demand Response),
  • Omejevanje – zmanjšanje porabe,
  • Daljinski izklop posameznih porabnikov na nizki napetosti,
  • Nadzor nad razpršenimi viri,
  • Nadzor celotnega DEES v realnem času,
  • Spremljanje kakovosti,
  • Analizo podatkov,
  • Podporo odjemalcem.

V povezavi z lastno WEB.CIM integracijsko platformo je možno sistem za nadzor in upravljanje pametnih števcev električne energije povezati z ostalimi operaterjevimi informacijskimi sistemi. S tem dobimo enoten sistem, ki uporabnikuomogoča učinkovito upravljanje s celotnim distribucijskim omrežjem, od nizke do visoke napetosti. Na tak način ima distributerzagotovljen nadzor praktično do zadnjega potrošnika v mreži.

ZAŠČITA IN VODENJE

V skladu z najnovejšimi trendi na področju sistemov zaščite in vodenja GDB d.o.o s svojimi partnerji ponuja najboljše rešitve, ki v največji meri zadovoljujejo potrebe naročnikov. Tak pristop omogoča kvalitativni preskok in izvedbo najboljših rešitev za vse vrste postajnega vodenja in zaščite v pogledu zanesljivosti, kvalitete, učinkovitosti in ekonomike. V okviru ponudbe postajnega vodenja na ključ GDB d.o.o. izvaja:

WEB.CIM integracijska platforma je zasnovana na IEC TC57 referenčni arhitekturi, njen podatkovni model pa je v celoti osnovan na CIM standardu. To WEB.CIM integracijski platformi omogoča, da podpira kateri koli operaterjev poslovni in tehnični model, hkrati pa omogoča izmenjavo podatkov med različnimi IT sistemi v realnem času. Vse to za operaterja predstavlja osnovo za vzpostavitev pametnega omrežja (Smart Grid).

WEB.CIM integracijska platforma podpira integracijo in izmenjevanje podatkov v realnem času, neodvisono od proizvjalacev integriranih sistemov. Tako lahko na primer WEB.CIM integracijska platform medsebojno integrira naslednje sisteme:

 • Vso potrebno strojno in programsko opremo za zaščito in vodenje RTP-jev in TP-jev
 • Vso potrebno komunikacijsko opremo za povezovanje daljinsko vodenih objektov s centri vodenja
 • Integracijo zaščitnih naprav z napravami za vodenje
 • Lokalno avtomatizacijo in signalizacijo
 • Kosovno prodajo zaščitnih relejev
 • Šolanje in izobraževanje naročnikovega strokovnega osebja
 • Vzdrževanje izvedenih sistemom po načelu 24/7

GDB d.o.o. je VAR (Value Added Reseller) partner multinacionalke GE Digital Energy in distributer zaščitnih relejev in ostalih naprav nemške firme Woodward, sodeluje pa tudi z drugimi veliki proizvajalci s področja elektroenergetike in je med drugim tudi izšolan za aplikacije MicroSCADApodjetja ABB.

RAZVOJ PROGRAMSKIH REŠITEV

GDB d.o.o. vam nudi lastne programske rešitve, načrtovane in razvite skladno z zahtevami elektroenergetskega sistema. Programske rešitve so prilagojene potrebam in željam posameznega naročnika, s čimer se doseže optimalno delovanje sistema in zadovoljstvo stranke. Pri izdelavi rešitev dajemo velik poudarek tudi na čim manjše kasnejše vzdrževanje sistema in s tem nižje stroške za naročnika.

Rešitve zajemajo univerzalni koncentrator podatkov, ki podpira različne protokole, kot so IEC 101, 103, 104, DNP in druge, skladne z IEC ali IEEE standardi, ter različne poslovne rešitve za potrebe distributerjev električne energije.

Poslovne rešitve obsegajo programsko opremo za spremljanje izpadov in kontrolo kakovosti (Outage Management and Quality Monitoring System), moduli za povezavo AMI sistema s SCADA/DMS sistemi, ter WEB.CIM integracijska platforma, v katero so vključeni tudi vsi navedeni protokoli in sistemi.

ZASTOPANJE

GDB d.o.o. je ponudnik storitev (Solution Provider) multinacionalke GE Digital Energy, uradni zastopnik zaščitnih naprav nemškega podjetja Woodward na področju Slovenije in okoliških držav ter partner globalnega IT ponudnika Huawei. Podjetje je specializirano za prodajo zaščitnih naprav za elektroenergetske sisteme, serverje, mrežno opremo, računalniške gruče, sisteme v oblaku in vitualizacijo.

  • zaščitni releji (Protection Relays)
  • Genset kontrolniki (Genset Controllers)
  • kontrolniki stikališč (Switchgear Controllers)
  • kontrolniki za razporejanje obremenitev (Load Share Controllers)
  • ATS kontrolniki (Automatic Transfer Switch Controllers)
  • sinhronizatorji (Sychronizers)
  • pretvorniki (Transducers)
  • Huawei serverji (Servers)
  • Huawei mrežna stikala (Switches)
  • Huawei usmerjevalniki (Routers)
  • Huawei računalniške gruče (Computer clusters)
  • Huawei podatkovni centri v oblaku (Huawei Cloud Data Centers)
  • strojna in programska oprema za vitualizacijo Huawei Fusion Cube, Fusion Sphere (Hardware and software for virtualization)
  • Huawei diskovno polje (Storage)
  • Huawei optični sistemi (WDM Systems)
  • Huawei IP telefoni (IP Phones)
  • ostale naprave omenjenih proizvajalcev

Podjetje s svojimi partnerji nudi svetovanje pri nakupu novih naprav, implementaciji ter servis.

SVETOVANJE

Lastni razvoj tehnoloških rešitev v sodelovanju z domačimi in tujimi partnerji nam zagotavlja visoko strokovnost zaposlenih strokovnjakov na področju vodenja, zaščite in nadzora v elektroenergetiki. Z njihovim širokim spektrom znanj vam podjetje GDB d.o.o. nudi tehnično in poslovno svetovanje pri načtovanju in izvedbi vaših projektov. Poleg osebnega svetovanja, vam nudi tudi možnost izobraževanja.

O PODJETJU

 • JULIJ 2007

  USTANOVITEV

  GDB, Inženiring v energetiki, d.o.o. je bil ustanovljen julija 2007. Ustanovila ga je skupina strokovnjakov s področja razvoja, projektiranja, inženiringa in trženja sistemov daljinskega vodenja in zaščite v elektroenergetiki.

 • GRADNIKI

  PRIHODNOSTI

  Svojo prihodnost gradi na dolgoletnih mednarodnih izkušnjah, stalnem napredku in poznavanju modernih tehnologij zaposlenih strokovnjakov, ki so v preteklosti sodelovali pri mnogih projektih s področja sekundarnih sistemov v energetiki tako doma kot v tujini.

 • MEDNARODNO

  SODELOVANJE

  Skupaj z mednarodnimi partnerji ponuja različne aplikacije informacijske tehnologije (IT) za potrebe nadzora in vodenja elektroenergetskih sistemov ter podpore vodstvu za odločanje v zvezi z varno, zanesljivo in učinkovito rabo električne energije.

 • PODROČJE

  DELA

  Glavna področja dela so distribucijski centri vodenja, CIM integracijske platforme, pametna omrežja (Smart Grids), zaščita in vodenje, razvoj programske opreme, svetovanje in izobraževanje.

 • LASTNI RAZVOJ

  TEHNIČNIH REŠITEV

  GDB d.o.o. z lastnim razvojem tehničnih rešitev na področju vodenja in nadzora elektroenergetskih omrežij postavlja visoke standarde. Strankam zagotavlja napredne tehnične in poslovne rešitve.

 • VIZITKA

  PODJETJA

  GDB, Inženering v energetiki, d.o.o.
  Skrajšan naziv: GDB, d.o.o.
  Sedež: Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Tel.: + 386 5 90 322 45
  Fax: + 386 5 90 322 46
  E-mail: info@gdb.si
  Davčna št.: SI51387417
  Matična št.: 2312638
  Transakcijski račun: 10100-0044981708
  Vpis: Okrožno sodišče v Ljubljani Št. vložka: 1/47381/00

OGLASITE SE

V kolikor imate kakšno vprašanje, nam ga pošljite s pomočjo obrazca na desni strani.

 • GDB D.O.O.
  TEHNOLOŠKI PARK 24, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
 • +386 590 322 45
 • +386 590 322 46
 • info@gdb.si